Sgwrs: Bwydydd y Byd | Talk: Foods of the World

Fri,Sep10,2021,7:00PM
Fri,Sep10,2021,8:00PM
Description

Ymunwch â’n panel o fusnesau bwyd Cymreig i ddathlu ein diwydiant bwyd arloesol, lliwgar ac amrywiol.

Byddwn yn trafod sut mae bwydydd a diwylliannau gwahanol wedi cyfuno i weddnewid ein bwyd yma yng Nghymru. Byddwn hefyd yn clywed sut mae rhai o’n stondinwyr bwyd arferol wedi gosod blas Cymreig ar brydau bwyd traddodiadol o bob rhan o’r byd, dan ddylanwad treftadaeth deuluol, atgofion bwyd plentyndod neu ryseitiau a ganfuwyd yn ystod eu teithiau, er mwyn cyflwyno blasau newydd i’n byrddau bwyd.

Caiff y sgwrs yma ei gynnal yn Saesneg.

Siaradwyr:

Maggie Ogunbanwo (Maggie's African Twist ac awdur The Melting Pot)

Lisandros Hajigeorgis (Meat & Greek)

Shauna Guinn (Hang Fire Southern Kitchen)

Ieuan Harry (Ffwrnes Pizza)

Tee Sandhu (SamosaCo)

-----------------------------------------

Join our panel of Welsh food businesses to celebrate our thriving, vibrant and diverse food industry.

We’ll discuss how different foods and cultures have come together to revolutionise what we eat here in Wales. We’ll also hear how some of our regular street food traders have put a Welsh twist on traditional dishes from across the world; often taking influence from their family heritage, childhood food memories or recipes discovered during their travels to introduce new tastes and flavours to our tables.

This talk will be delivered in English.

Speakers:

Maggie Ogunbanwo (Maggie's African Twist & author of The Melting Pot)

Lisandros Hajigeorgis (Meat & Greek)

Shauna Guinn (Hang Fire Southern Kitchen)

Ieuan Harry (Ffwrnes Pizza)

Tee Sandhu (SamosaCo)

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.