Pobi gyda | Bake-along with: Thibault Courtoisier, Pâtisserie Verte

Tue,Sep07,2021,6:00PM
Tue,Sep07,2021,8:00PM
Description

Ymunwch â'r cogydd patisserie a pherchennog Pâtisserie Verte, Thibault Courtoisier ar gyfer sesiwn bobi ar y cyd fyw, hwyliog a hamddenol.

Coronwyd Thibault yn enillydd Bake off The Professionals 2020. Mae ei fusnes yng Nghaerdydd yn frwd dros gynhyrchu patisserie sy'n defnyddio planhigion fel sylfaen, ac rydym yn edrych ymlaen i rannu’r profiad gyda chi.

Bydd pawb sy’n mynychu’r cwrs yn:

  • Ymuno â grŵp bychan, cyfeillgar ar gyfer sesiwn coginio ar y cyd byw fydd yn para 2 awr.
  • Dysgu'r technegau i bobi Tarte Tatin llysieuol perffaith o gysur eich cegin eich hunan.

Mae'r sesiwn bobi ar y cyd hon yn addas ar gyfer dechreuwyr, a phobl â rhywfaint o brofiad patisserie.

Caiff y cwrs yma ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rysáit: Tarte Tatin 

Gwybodaeth Bwysig

Dietegol: Fegan

Addas i: 18+

Iaith: Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd yr elfennau byw yn cael eu darparu yn iaith gyntaf yr hwylusydd sef Saesneg.

Ffurf: Digidol. Byw (dros Zoom). Bydd pawb sy’n mynychu’n derbyn dolen i ymuno â'r sesiwn yn nes at y dyddiad.

Noder: Nid yw pris y tocyn yn cynnwys y deunyddiau/offer. Caiff rhestr gynhwysion ei rhannu gyda’r mynychwyr cyn y digwyddiad.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

--------------------------

Join patisserie chef & owner of  Pâtisserie Verte,  Thibault Courtoisier for a fun, relaxing live bake-along.

Thibault was crowned winner of Bake off The Professionals 2020. His Cardiff business has a passion for producing plant-based patisserie, and we’re excited to share this with you.

As a participant on this course you will:

  • Join a small, friendly group for a live bake-along lasting 1.5 hours
  • Learn the techniques needed to bake a perfect plant-based Tarte Tatin all in the comfort of your own kitchen.

This bake-along is suitable for complete beginners, as well as those with some experience of patisserie.

This course will be delivered in English.

Recipe: Tarte Tatin

Important Information

Dietary: This recipe is Vegan 

Suitability: 18+  

Language:  All written materials supplied for this event will be bilingual (Welsh & English).  The live elements will be provided in English.    

Format:  Digital.  Live (via Zoom).  Participants will receive a link to join the online bake-along closer to the event date.  

Please note: Ticket price excludes materials/equipment required.  An ingredients list will be provided to all participants prior to the event.

All tickets for this event must be purchased in advance. Limited number of tickets available.   

Event description picture

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021.

Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

--------------------------------

This event is part of the Amgueddfa Cymru Digital Food Festival 2021.

Enjoy a whole week of workshops, talks, music, and taster sessions – all from the comfort of your own home. Join us between 6 and 12 of September for a delicious digital celebration of all things food. For more information, visit our website.